Welkom

Welkom bij de “businessclub” ‘Vrienden van GVV’63’.

Onze “businessclub” bestaat momenteel uit een groep van 23 ondernemers uit de regio die het verenigingsleven een warm hart toedragen. Naast het verlenen van financiële steun aan voetbalvereniging GVV’63 hebben we ook als doelstelling het genereren van gelden voor een goed doel. Dit goede doel is op dit moment Villa Pardoes uit Kaatsheuvel en hiervoor organiseren wij jaarlijks in Juni de Villapardoesdag.

Villapardoesdag 2017 heeft een prachtige opbrengst opgeleverd van maar liefst 25.367 euro!!

Naast de twee genoemde doelstellingen wil de businessclub ook de onderlinge band van de ondernemers verstevigen en uitbreiden op punten die van nut kunnen zijn voor de gezamenlijke bedrijfsvoering. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het organiseren van inspirerende én ontspannende activiteiten.